• Flere tusen har umeldte krav om voldsoffererstatning etter 22. Juli-terroren

  Posted on mai 4, 2012 by in Uncategorized

  Bistandsadvokater og Kontoret for voldsoffererstatning antar at flere tusen mennesker som var i nærheten i regjeringskvartalet da bomben gikk av, kan ha krav på oppreisning i voldsoffererstatning. Det er ikke noe krav om fysisk skade for at man skal ha krav på voldsoffererstatning. Mange av ungdommene på Utøya vil først og fremst få oppreisning, som […]

  Kommentarer av
  Continue Reading...
 • Taket på voldsoffererstatning må økes

  Posted on februar 17, 2012 by in erstatning

  Dagens store nyhet er at regjeringen går inn for en økning av voldsoffererstatningenes maksgrense. Tidligere var maksgrensen for voldsoffererstatning på ca. 3,1 millioner kroner, og den er foreslått øket til 4,7 millioner kroner. Årsaken til at maksgrensen foreslås hevet er at unge skadelidte kan komme urimelig dårlig ut økonomisk sett. Det tenkes gjerne på unge […]

  Kommentarer av
  Continue Reading...
 • Får erstatning av NPE etter svineinfluensavaksine

  Posted on februar 8, 2012 by in erstatning

  NPE har nå kommet frem til at tre barn har krav på erstatning etter å ha utviklet narkolepsi etter svineinfluensavaksinen Pandemrix. Ettersom Norsk pasientskadeerstatning følger ordinære regler for erstatningsutmåling kan det bli snakk om omfattende beløp, da de skadelidte er unge og sannsynligvis vil plages med narkolepsi resten av livet. Dersom du har spørsmål om […]

  Kommentarer av
  Continue Reading...
 • Fikk 1 million i erstatning fra kommunen etter mobbing på skolen

  Posted on februar 2, 2012 by in erstatning

  I går ble Kristiansand kommune dømt til å betale 1 million kroner i erstatning for mobbing på skolen til et tidligere mobbeoffer. Kommunen ble dømt grunnet sine ansattes manglende inngripen da mobbeofferet ble utsatt for vedvarende psykisk mobbing på grunnskolen i årene 1987-1993. I følge skadelidtes advokat er det første gangen en kommune er idømt […]

  Kommentarer av
  Continue Reading...
 • Taket på voldsoffererstatning bør fjernes

  Posted on januar 12, 2012 by in erstatning

  Justisdepartementet har i etterkant av terrorhandlingene sendt ut et høringsnotat vedrørende endringer i bl.a. voldsoffererstatningsloven. Et av forslagene er å øke taket på voldsoffererstatning fra 40G til 60G (4,7 millioner kroner). Vi er i utgangspunktet positiv til at taket for voldsoffererstatning i lovens § 11 økes. Vi mener imidlertid at taket bør fjernes i sin […]

  Kommentarer av
  Continue Reading...
 • Erstatningssak mot kommunen etter å ha sklidd på isen

  Posted on januar 11, 2012 by in erstatning

  I dag skriver Sandefjord blad om den verserende erstatningssaken mellom Line Kruuse Nielsen (29) og Sandefjord kommune. Nielsen sklei på torvet og pådro seg alvorlig personskade i desember 2008, hvor hun skadet hofte, rygg, nakke og skuldre. Hun jobbet tidligere som modell, men har etter ulykken måttet gi opp karrieren og har havnet utenfor arbeidslivet. […]

  Kommentarer av
  Continue Reading...
 • Rekordhøy pasientskadeerstatning i 2011

  Posted on desember 21, 2011 by in Uncategorized

  Dagbladet og NRK melder om rekordhøye utbetalinger fra Norsk pasientskadeerstatning i år. Totalt utbetalt erstatning nærmer seg en milliard kroner.  Til sammen har NPE kommer til at det er feilbehandling i 1400 saker. De største utbetalingene knytter seg til fødselsskader, mens mye av økningen skyldes omfattende tilbud av privat helsetjeneste. Les mer om pasientskadeerstatning og […]

  Kommentarer av
  Continue Reading...