Pasientskadeerstatning

Dersom du har blitt skadet i helsevesenet som følge av feilbehandling eller annen svikt, så vil du ha krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Etter man sender inn søknad til NPE utrede saken ved å innhente dokumentasjon fra behandlingsstedene. NPE plikter å søke saken tilstrekkelig opplyst på egenhånd.

Dersom NPE kommer til at det har skjedd en feil vil du ha krav på juridisk bistand fra en erstatningsadvokat dekket av NPE. Erstatningsutmåling er komplekst, og advokaten vil bistå deg slik at du får riktig erstatning. Typiske erstatninsposter er menerstatning, tapt inntekt, påførte merutgifter som for eksempel drosjeutgifter og egenandeler til legemidler, samt fremtidig inntektstap og fremtidig merutgiftstap.

For å unngå at erstatningskravet blir foreldet burde du ta kontakt med en erstatningsadvokat i dag. Som nevnt vil NPE dekke rimelige og nødvendige advokatutgifter under erstatningsutmålingen.

Dersom en får avslag på søknaden kan en klage vedtaket inn til Pasientskadenemnda, som vil vurdere om vedtaket er riktig.