Din Erstatningsadvokat

Fri vurdering av erstatningsadvokater for deg som er utsatt for ulykke og skade

Slide 1

Trafikkskadeerstatning

Skadet i bilulykke? Forsikringsselskapet dekker rimelige og nødvendige advokatutgifter. La en advokat vurdere forsikring og mulighetene for trafikkskadeerstatning.

Yrkesskadeerstatning

Skadet på arbeidsplassen? Fri vurdering av arbeidsulykken får du hos våre advokater. Ved arbeidsulykker dekker forsikringsselskapet dine juridiske utgifter, men husk å melde fra i tide!

Voldsoffererstatning

Fri rettshjelp ved søknad om voldsoffererstatning, bistandsadvokat og ved erstatningssak mot gjerningsmannen. Kun 10% av de som har krav på voldsoffererstatning sender inn krav. Kontakt oss for en vurdering av saken.

Pasientskadeerstatning

Veiledning ved søknad om pasientskadeerstatning dersom du mener du er feilbehandlet. 1 av 3 vinner frem i Norsk pasientskadeerstatning, og det er enkelt å søke.

..erfaringsmessig oppnår skadelidte som er representert ved advokat en høyere erstatning enn de som forhandler med forsikringsselskapet på egenhånd.. ..72% av våre klienter får dekket advokatutgiftene av forsikringsselskapet eller gjennom ordningen med fri rettshjelp..