Bistandsadvokat oslo

Ved sedelighetsforbrytelser og alvorlige voldsforbrytelser har man som hovedregel krav på bistandsadvokat på det offentliges bekostning. Ved drap av barn har etterlatte krav på bistandsadvokat. Advokaten hjelper fornærmede og etterlatte under etterforskning og straffesak, blant annet med å sikre at gjerningsmannen blir dømt og med å kreve erstatning.

Advokat Eirik Teigstad holder til i Oslo, men er bistandsadvokat for voldsofre over hele landet. Ta kontakt dersom du har blitt utsatt for straffbare forhold, og har spørsmål i forbindelse med prosessen rundt anmeldelse, straffesak og krav om voldsoffererstatning. I det fleste tilfelle vil en av det offentlige ordningene med fri rettshjelp mv. dekke advokatbistanden.