Voldsoffererstatning

Dersom du har blitt utsatt for mishandling, vold, frihetsberøvelse etc. så kan du ha krav på voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning (KFV). Eksempler kan være at man er blitt banket opp eller utsatt for seksuelle overgrep. KFV regner med at bare rundt 10 prosent av de som har krav på erstatning sender inn søknad.

En nokså typisk erstatningspost er oppreisning for tort og svie. Det er en kompensasjon for den krenkelse man har blitt utsatt for ved ugjerningen. Videre kan man får erstatning for inntektstap dersom skadene som følge av volden er så alvorlige at man havner utenfor arbeidslivet for kortere eller lengre periode. Merutgifter er og dekningsmessig, og Kontoret for voldsoffererstatning dekker også erstatningsadvokat i mange tilfelle.

Når det gjelder frister og foreldelse er det viktig å ta kontakt med en advokat raskest mulig for å sende inn et en søknad. En har i mange tilfelle krav på bistandsadvokat og fri rettshjelp til juridiske utgifter. Advokaten kan også bistå i å vurdere hvorvidt man i stedet for å søke voldsoffererstatning skal kreve erstatning direkte fra gjerningsmannen. I slike tilfelle har alle krav på fri rettshjelp. Dersom du allerede har en bistandsadvokat så er det også mulig å foreta et bistandsadvokatbytte.