Trafikkskadeerstatning

Dersom du har havnet ut for en ulykke og blitt skadet i trafikken har du som regel krav på trafikkskadeerstatning. I Norge er det slik at alle motorkjøretøyer har forsikringsplikt. En må for eksempel tegne ansvarsforsikring på bilen for å få lov til å bruke den i trafikken.

Ved skade kan en kreve erstatning direkte fra forsikringsselskapet. Det som skal erstattes er i første omgang økonomisk tap, som tapt inntekt og tap i fremtidig inntekt samt andre utgifter, som for eksempel merutgifter til lege og erstatningsadvokat. Videre er det aktuelt med menerstatning for de som har pådratt seg nakkesleng eller andre varige skader, samt oppreisning dersom sjåføren var grovt uaktsom.

Trafikkskadeerstatning er som annen erstatningsrett et komplekst fagfelt. Dette er også litt av årsaken til at advokatutgifter er godtatt som en erstatningspost som skal dekkes av forsikringsselskapet. I tillegg kan en ha krav på fri rettshjelp. Ta derfor kontakt med en erstatningsadvokat i dag dersom du har spørsmål i forbindelse med bilulykke. Det er viktig å ta kontakt tidlig for å unngå at rettigheter går tapt grunnet foreldelse.

Landsforeningen for trafikkskadde

Bilansvarsloven (Lovdata)