• Taket på voldsoffererstatning må økes

    Posted on februar 17, 2012 by in erstatning

    Dagens store nyhet er at regjeringen går inn for en økning av voldsoffererstatningenes maksgrense. Tidligere var maksgrensen for voldsoffererstatning på ca. 3,1 millioner kroner, og den er foreslått øket til 4,7 millioner kroner.

    Årsaken til at maksgrensen foreslås hevet er at unge skadelidte kan komme urimelig dårlig ut økonomisk sett. Det tenkes gjerne på unge skadelidte uten forsikringer, som kan ha behov for pleieytelser, for eksempel daglig bistand fra hjelpepleiere. Slike utgifter kan komme opp i store beløp utover det kommunen er villig til å dekke.

Comments are closed.