• Erstatningssak mot kommunen etter å ha sklidd på isen

    Posted on januar 11, 2012 by in erstatning

    I dag skriver Sandefjord blad om den verserende erstatningssaken mellom Line Kruuse Nielsen (29) og Sandefjord kommune. Nielsen sklei på torvet og pådro seg alvorlig personskade i desember 2008, hvor hun skadet hofte, rygg, nakke og skuldre. Hun jobbet tidligere som modell, men har etter ulykken måttet gi opp karrieren og har havnet utenfor arbeidslivet. Hun kommer etter all sannsynligvis til å bli varig ufør.

    Hun og erstatningsadvokat Even Solbraa-Bay i advokatfirmaet Cramer og Co hevder at kommunen opptråde uaktsomt ved ikke å strø det glatte torget, og at kommunen dermed er erstatningsrettslig ansvarlig for hennes skader. Kommunen v/advokat Ivar Otto Myhre på sin side hevder at det er opplagt at kommunen ikke har noe slikt ansvar. Skadelidtes advokat har tatt ut et fastsettelsessøksmål for at kommunen er ansvarlig, slik at retten kun skal vurdere hvorvidt kommunen er erstatningsansvarlig. Hvor omfattende erstatningen eventuelt blir skal ikke behandles av retten, i alle fall ikke i denne runde.

Comments are closed.